کاربر مهمان، خوش آمدید
، خوش آمدید

فرم دریافت سفارش لباس سوزن دوزینام و نام خانوادگی   

محل سکونت          

شماره تماس           

آدرس کامل             

                                  

 دست لباس کامل     روسری(سریگ)         چادر              

تعداد                                        

تاریخ آماده شدن    

مدل دوخت                  

توضیحات بیشتر    

                                   


جهت ارسال عکس می توانید به شماره تلگرام 09151401409    یا آیدی  [email protected]  اقدام کنید .


1+2: